Coaching

Coaching är ett fantastiskt redskap när man har kört fast, en fråga inåt för att komma framåt.

Jag är certifierad enligt ICF (international coach federation) och jag har coachat många inom Bla kost, stresshantering, yrkesval, livskriser, självkänsla mm. Jag jobbar givetvis under sekretess och ställer frågorna och du har själv svaren. Jag kan inte förändra en annan människa men kan vara ett stöd på vägen och ge verktyg som leder fram mot målet.

Coching kan vara:

  • Individuellt
  • I par
  • I grupp på tex en arbetsplats för bättre kommuniktaion, arbetsmiljö, förståelse.
  • I lag mot ett gemensamt mål i idrott

blomma

Camilla Leo Malmberg, +46708791540